Tag: Saigon Children’s Charity

Các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam phối hợp hỗ trợ trẻ em mồ côi vì COVID-19

Các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam phối hợp hỗ trợ...

Vào ngày 24/9/2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), tổ chức Saigon...

Ra mắt website thông tin về tự kỷ

Ra mắt website thông tin về tự kỷ

Sáng 6/4 tại TP.HCM, Tổ chức phi chính phủ Saigon Children’s Charity đã công bố...