Tag: Save the Children

Doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ trẻ em trong đại dịch COVID-19

Doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ trẻ em trong đại dịch COVID-19

Ngày 28/10/2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với...

Chiến dịch Lan toả yêu thương 2021: thúc đẩy phương pháp giáo dục trẻ không bạo lực

Chiến dịch Lan toả yêu thương 2021: thúc đẩy phương pháp...

Ngày 16/10/2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với...