Tag: Save the Children in Vietnam

SC giúp hàng chục trường hợp trẻ khuyết tật tại Lào Cai đã được hỗ trợ khám và phẫu thuật hoàn toàn miễn phí

SC giúp hàng chục trường hợp trẻ khuyết tật tại Lào Cai...

Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (Save the Children in Vietnam, gọi tắt là SC)...