Tag: Save the Children Vietnam

Điều chỉnh Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi dựa trên quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”

Điều chỉnh Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi dựa trên quan...

Ngày 1/11, Vụ Giáo dục Mầm Non (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save...