Tag: Si Ma Cai

Si Ma Cai và hành trình vươn lên thoát nghèo

Si Ma Cai và hành trình vươn lên thoát nghèo

Là một trong ba huyện nghèo nhất Lào Cao, Si Ma Cai đã có sự thay đổi sau thời gian...