Tag: sinh hoạt tôn giáo

Các tổ chức tôn giáo tại thành phố HCM chung tay phòng chống dịch bệnh COVID

Các tổ chức tôn giáo tại thành phố HCM chung tay phòng...

Từ 16 giờ ngày 26/3, tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của các giáo xứ và dòng tu...