Tag: sinh kế cộng đồng

Bảo tồn đa dạng sinh học để ổn định cuộc sống và sinh kế cộng đồng

Bảo tồn đa dạng sinh học để ổn định cuộc sống và sinh kế...

Là một trong các quốc gia trên thế giới có mức độ đa dạng sinh cao, tuy nhiên cũng...

Nhiều nông dân đổi đời nhờ chương trình Sinh kế Cộng đồng

Nhiều nông dân đổi đời nhờ chương trình Sinh kế Cộng đồng

Dự án sinh kế cộng đồng tại huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) đã giúp cải thiện cuộc sống...