Tag: sinh viên dân tộc thiểu số

Trao 225 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Trao 225 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc...

Ngày 6/5, tại TP.HCM, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường...

Đắk Nông hỗ trợ  gần 90 tỷ đồng cho gần 240.000 lượt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Đắk Nông hỗ trợ gần 90 tỷ đồng cho gần 240.000 lượt học...

Đây là kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân...