Tag: Sở Công Thương Hà Nội

Hà Nội đảm bảo hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội đảm bảo hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhân dân phòng,...

Theo đại diện Sở Công Thương Hà Nội, tại thời điểm này, Hà Nội tương đối yên tâm...