Tag: số định danh cá nhân

Thủ tục cấp số định danh cá nhân

Thủ tục cấp số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế...