Tag: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Hải Phòng: Tăng cường ngăn ngừa bạo lực học đường

Hải Phòng: Tăng cường ngăn ngừa bạo lực học đường

Sáng 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị về Công tác An ninh,...