Tag: Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh

Trẻ chưa tiêm chủng không bị hạn chế học tập và tham gia các hoạt động tại trường

Trẻ chưa tiêm chủng không bị hạn chế học tập và tham gia...

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP...