Tag: số giờ làm thêm

Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động

Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về số giờ làm thêm...

Theo Nghị quyết mới ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trường hợp người sử...

Nhiều ý kiến đồng thuận về việc tăng số giờ làm thêm cho người lao động

Nhiều ý kiến đồng thuận về việc tăng số giờ làm thêm cho...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, việc tăng số giờ làm thêm trong...