Tag: Sở Lao động

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 871 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 871 tỷ đồng chăm lo Tết cho...

Trọng tâm hoạt động chăm lo Tết hướng đến người lao động khó khăn, người lao động...

Hà Nội: Hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID-19

Hà Nội: Hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng khó khăn do...

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 26/10, các sở, ngành, tổ...

Đồng Nai: Chi trả đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đã về quê

Đồng Nai: Chi trả đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết...

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng 600.000...