Tag: Sở Lao động TB&XH Nghệ An

Nghệ An nỗ lực tạo việc làm cho lao động về quê

Nghệ An nỗ lực tạo việc làm cho lao động về quê

Hiện nay các công ty, nhà máy ở Nghệ An đang cần hàng chục ngàn lao động phổ thông...