Tag: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Triển khai công tác phòng chống mại dâm, mua bán người năm 2020

Triển khai công tác phòng chống mại dâm, mua bán người...

Triển khai công tác phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và chương...