Tag: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ

Tỷ lệ hộ nghèo ở Cần Thơ còn 0,29%

Tỷ lệ hộ nghèo ở Cần Thơ còn 0,29%

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ, tính đến 15/ 11/2021,...