Tag: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Bến Tre: Đảm bảo 100% hộ gia đình người có công với cách mạng được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách

Bến Tre: Đảm bảo 100% hộ gia đình người có công với cách...

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường...