Tag: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành...

Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023 với Chủ đề “Chung tay giảm thiểu...