Tag: Sở LĐ-TB&XH Hà Nội

Tạo việc làm cho lao động về quê tránh dịch

Tạo việc làm cho lao động về quê tránh dịch

Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng dịch lần thứ 4, nhiều lao động nhất là lao...