Tag: Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình

Thái Bình chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công qua hệ thống Bưu điện từ tháng 5/2022

Thái Bình chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công qua hệ thống...

Sau một năm thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với các...