Tag: Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam

Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi

Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi...

Tổ chức Công đoàn sẽ trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” với mức cao nhất là...