Tag: Sở Văn hóa và Thể thao

Trao tiền hỗ trợ cho các con đỡ đầu tại ba huyện Nam Đàn - Thanh Chương - Anh Sơn

Trao tiền hỗ trợ cho các con đỡ đầu tại ba huyện Nam Đàn...

Ngày 14/10, tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn đã diễn ra buổi gặp mặt...