Tag: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM: Đặt lịch cho người bị hoãn tiêm vaccine COVID-19

TP.HCM: Đặt lịch cho người bị hoãn tiêm vaccine COVID-19

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các điểm tiêm chủng giải thích, lên lịch hẹn...