Tag: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Tăng cường triển khai các giải pháp giám sát dịch bệnh đậu mùa khỉ

Tăng cường triển khai các giải pháp giám sát dịch bệnh...

Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam vẫn chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu...