Tag: Sóc Trăng

Sóc Trăng xây dựng các nhóm, trang fanpage tuyên truyền và phản bác thông tin sai sự thật

Sóc Trăng xây dựng các nhóm, trang fanpage tuyên truyền và...

Năm 2020, ngành tuyên giáo các cấp tại Sóc Trăng đã chủ động tham mưu cấp ủy thực...

Sóc Trăng xem xét tiền hỗ trợ giảm thiểu khó khăn cho các hộ kinh doanh trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

Sóc Trăng xem xét tiền hỗ trợ giảm thiểu khó khăn cho các...

Sáng ngày 11/12, tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh...

Phụ nữ Sóc Trăng đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện vấn đề xâm hại trẻ em, bình đẳng giới

Phụ nữ Sóc Trăng đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện...

Quán triệt tinh thần Quyết định số 217, 218-QĐ/TW quy định về việc MTTQ Việt Nam,...

Sóc Trang tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Sóc Trang tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới...

Trong khuôn khổ chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam, mới đây,...