Tag: sửa chữa nhà ở

Đà Nẵng: Hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo

Đà Nẵng: Hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng xây mới, sửa chữa nhà ở...

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc phê duyệt...