Tag: sữa miễn phí

Chương trình hỗ trợ sữa miễn phí cho học sinh tiểu học: Hàng chục nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được uống sữa miễn phí

Chương trình hỗ trợ sữa miễn phí cho học sinh tiểu học:...

Ông Đinh Tiến Hải, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết:...