Tag: suất ăn

Hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn cho bà con 17 tỉnh, thành phố phía Nam

Hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn cho bà con 17 tỉnh, thành phố...

Ngày 2/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn,...