Tag: sức khỏe cộng đồng

Các chương trình hỗ trợ, hợp tác quốc tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Ða dạng, thiết thực, toàn diện

Các chương trình hỗ trợ, hợp tác quốc tế chăm sóc sức khỏe...

Bên cạnh việc phát huy nội lực, thời gian qua ngành Y tế Bình Ðịnh còn được nhiều...

Mai Châu, Hòa Bình: Tăng cường vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường sống, vì sức khỏe cộng đồng

Mai Châu, Hòa Bình: Tăng cường vai trò của phụ nữ trong...

Vừa qua, Ban Thư ký Quỹ Thúc đẩy sáng kiến Tư pháp (JIFF) đã tổ chức đoàn thăm thực...