Tag: sức khỏe tâm thần

Đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ tâm thần trong trường học tại Việt Nam

Đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ tâm thần trong trường học tại...

Hội thảo “Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần trong Trường học: Từ Chính sách đến Thực tiễn”...

Cần đảm bảo chăm lo sức khỏe tâm thần cho người lao động

Cần đảm bảo chăm lo sức khỏe tâm thần cho người lao động

Căng thẳng, sức ép công việc với người lao động đã được nói đến nhiều, song ít ai...

Bảo vệ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên

Bảo vệ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên

Ngày 17/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt...

COVID-19 có thể tác động đến sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ em

COVID-19 có thể tác động đến sức khỏe tâm thần và thể chất...

Ngày 5/10, UNICEF công bố báo cáo “Tình hình Trẻ em Thế giới 2021; Trong tâm trí...