Tag: sức khỏe tâm thần

Bảo vệ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên

Bảo vệ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên

Ngày 17/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt...

COVID-19 có thể tác động đến sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ em

COVID-19 có thể tác động đến sức khỏe tâm thần và thể chất...

Ngày 5/10, UNICEF công bố báo cáo “Tình hình Trẻ em Thế giới 2021; Trong tâm trí...