Tag: Sức khỏe tinh thần

Năm 2022: GNI tập trung hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh

Năm 2022: GNI tập trung hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần...

Ông Park Dong Chul - Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam cho biết, trong năm...

Quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần của học sinh trong đại dịch COVID-19

Quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần của học sinh trong...

Ngày 26/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Good Neighbors...

Sức khỏe tinh thần cho mùa dịch

Sức khỏe tinh thần cho mùa dịch

Những ngày này, chỉ cần lướt qua mạng xã hội một thời gian ngắn là đầu óc cảm thấy...