Tag: Syria

Việt Nam kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Syria và Ethiopia

Việt Nam kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Syria và...

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Syria và Ethiopia, nhấn...

Việt Nam đề cao ưu tiên nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria

Việt Nam đề cao ưu tiên nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho người...

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh việc cần ưu tiên các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo trước...