Tag: tai nạn

Nghệ An tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em

Nghệ An tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai...

Ngày 30/10, Nghệ An, có Kế hoạch số 625/KH-UBND về việc triển khai Chương trình...

Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống 0,55% vào năm 2025

Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương...

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch...