Tag: tai nạn giao thông trẻ em

Nghệ An tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em

Nghệ An tăng cường kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai...

Ngày 30/10, Nghệ An, có Kế hoạch số 625/KH-UBND về việc triển khai Chương trình...