Tag: tại nhà

Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe...

Các thuốc điều trị tại nhà bao gồm: thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng (vitamin,...