Tag: tạm giam

Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam và cai nghiện ma túy bắt buộc

Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam và...

Theo quy định của pháp luật, những người đang bị tạm giữ, tạm giam vẫn có quyền...