Tag: tăng lương

Xem xét tăng lương cho người lao động, đảm bảo hơn nữa an sinh xã hội cho người có công

Xem xét tăng lương cho người lao động, đảm bảo hơn nữa...

Thời gian sắp tới, cần xem xét những vấn đề bất cập như xây dựng căn hộ cho người...