Tag: tăng thu nhập

Hơn 15.000 phụ nữ Lào Cai và Sơn La được tăng thu nhập nhờ một dự án

Hơn 15.000 phụ nữ Lào Cai và Sơn La được tăng thu nhập...

Sau hơn 4 năm thực hiện dự án tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, đã có 15.257 phụ nữ...