Tag: tăng trưởng kinh tế

Chính phủ Việt Nam ưu tiên tăng trưởng kinh tế gắn với chăm lo cho người nghèo

Chính phủ Việt Nam ưu tiên tăng trưởng kinh tế gắn với...

Theo Báo cáo "Nghèo đa chiều Việt Nam 2021" sẽ có thêm 10 triệu người được hưởng...