Tag: Tập đoàn công nghệ CMC

Công bố gói hỗ trợ viễn thông trị giá gần 10 nghìn tỷ đồng

Công bố gói hỗ trợ viễn thông trị giá gần 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 2/8, các doanh nghiệp viễn thông gồm Tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội...