Tag: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Người lao động làm công việc gì, được huấn luyện an toàn theo công việc đó

Người lao động làm công việc gì, được huấn luyện an toàn...

Thời gian qua, sản lượng điện tiêu thụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng...