Tag: tập huấn

icon TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LẬP PHÁP

Hơn 100 cơ quan báo chí được tập huấn an toàn thông tin trong môi trường số

Hơn 100 cơ quan báo chí được tập huấn an toàn thông tin...

Hơn 100 cơ quan báo chí tại khu vực phía Nam được tham gia hội nghị tập huấn “An...

 Tây Ninh tập huấn triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình

Tây Ninh tập huấn triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến...

Sáng 5/12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ thanh...