Tag: tập huấn bình đẳng giới

Sóc Trang tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Sóc Trang tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới...

Trong khuôn khổ chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam, mới đây,...

Tăng cường hiểu biết bình đẳng giới cho các hòa giải viên ở cơ sở

Tăng cường hiểu biết bình đẳng giới cho các hòa giải viên...

Ngày 26/11, tại Khánh Hòa, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu (EU), Chương...