Tag: tập huấn về luật

Đắk Nông tập huấn về luật Dân sự cho 30 cán bộ, giáo viên

Đắk Nông tập huấn về luật Dân sự cho 30 cán bộ, giáo viên

Sở Tư pháp Đắk Nông vừa tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho đội ngũ...