Tag: tập thể dục tại chỗ

Khuyến khích dân tập thể dục tại chỗ nâng cao sức khỏe trước dịch bệnh

Khuyến khích dân tập thể dục tại chỗ nâng cao sức khỏe...

Theo Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch giao cho Tổng cục...