Tag: Tây Phi

Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố Chủ tịch kêu gọi thúc đẩy hòa bình, ổn định lâu dài tại Tây Phi và Sahel

Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố Chủ tịch kêu gọi thúc...

Sáng 17/8, tại trụ sở Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất...

Việt Nam kêu gọi xử lý thách thức an ninh, nhân đạo ở Tây Phi và Sahel

Việt Nam kêu gọi xử lý thách thức an ninh, nhân đạo ở Tây...

Đại diện Việt Nam chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh và nhân đạo ở Tây Phi và...