Tag: tệ nạn mại dâm

Phú Thọ tăng cường các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm

Phú Thọ tăng cường các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ mới ban hành kế hoạch phòng, chống mại...

Từ nay đến 2025, Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 100% điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm

Từ nay đến 2025, Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 100% điểm...

Theo kế hoạch số 255/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội...