Tag: Tết Nhân ái

25.000 người nghèo ở Gia Lai được chăm lo, hỗ trợ qua Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023

25.000 người nghèo ở Gia Lai được chăm lo, hỗ trợ qua Phong...

Nhằm triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023 cho người nghèo, người...