Tag: Tết Quân - Dân 2022

Cần Thơ: Khởi công 30 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo dịp Tết Quân - Dân 2022

Cần Thơ: Khởi công 30 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo...

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Quân - Dân 2022, sáng 23/12, tại xã Thạnh Quới,...